جلسه هیات مدیره مجمع صنفی با اعضا هیات علمی دانشکده ریاضی

 

20150422 124025

در راستای تبیین اهداف مجمع و اطلاع رسانی در خصوص روند فعالیت آن، اعضاء هیئت مدیره مجمع صنفی دانشگاه فردوسی مشهد جلساتی را برای دانشکده های دانشگاه تدارک دیده است؛

در همین خصوص، اولین جلسه مجمع با اساتید دانشکده ریاضی با هماهنگی دکتر خشایارمنش، رئیس محترم دانشکده، در مورخ 2 اردیبهشت 94 در ساعت 12 به انجام رسید.

این جلسه با استقبال خوب همکاران مواجه گردید. در این جلسه در خصوص اهداف و برنامه های مجمع بحث و تبادل نظر گردید؛ همچنین اساتید دانشکده حمایت خود را از روند فعالیت مجمع اعلام نموده و فرم عضویت مجمع را نیز تکمل نمودند.

امید است با حمایت حداکثری اساتید دانشکده، مجمع صنفی اساتید دانشگاه فردوسی بتوانند در جهت احقاق حقوق صنفی اعضاء با قدرت به پیش روند.

دانشگاه فردوسی مشهد