جلسه هیات مدیره مجمع صنفی مورخه 93/3/17

20150607 122636

جلسه اعضاي هیات مدیره مجمع صنفي اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 94/3/17 در محل دانشکده علوم تشکیل گردید.

در اين جلسه ضمن بحث و بررسی در خصوص مباحث صنفی اساتید، جناب اقای دکتر قریش الحسینی و دکتر دانشور از جلسه گردهمایی کانونها و مجامع صنفی کشور در دانشگاه علم و صنعت گزارشی را ارائه نمودند و ابراز داشتند که در بین دانشگاههای کشور تلاش و همت جمعی بر شکل گیری و تقویت مجامع صنفی اساتید وجود دارد و هر روز به تعداد این کانونها نیز افزوده می شود.

همچنین، در این جلسه مقرر شده است که دومین گردهمایی مجامع صنفی اساتید دانشگاههای ایران در مهرماه سال 94 به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردد.

20150607 122710

 

دانشگاه فردوسی مشهد