اطلاعيه شماره 5

اطلاعيه شماره 5

اولین نشست مجامع صنفیاعضاء هیئت علمی دانشگاه­ها و پژوهشگاه­های کشور

هفتم خرداد 94- دانشگاه علم و صنعت تهران

نخستین گردهمائي مشورتي مجامعصنفي اعضاء هیات علمی دانشگاه­ها و پژوهشگاه­های کشور در تاريخ پنجشنبه 7 خرداد ماه 1394 با تلاشهاي ارزنده انجمن صنفی دانشگاه ولی عصر رفسنجان و با همکاری و ميزباني گرم و صميمانه کانون صنفی دانشگاه علم و صنعت ایران در محل باشگاه اساتید اين دانشگاه برگزار گرديد. در اين نشست نمايندگان 16 مجمع صنفي دانشگاهی شركت نموده و پيرامون مسائل مختلف صنفي اعضاي هیات علمي از جمله چگونگي شكل گيري و گسترش كانونهاي صنفي، فرايند عضو گيري و عضويت حداكثري اعضاي هيئت علمي، نحوه پيگيري مطالبات و دفاع از حقوق قانوني اعضاي هیات علمي و تاكيد ويژه بر ماهيت غير سياسي فعاليت­هاي اين كانون­ها بحث و تبادل نظر گرديد. گزارش و صورتجلسه اين نشست به آدرس زير قابل دریافت است.

در ضمن به اطلاع كليه اعضا و همكاران محترم مي­رساند كه مجمع صنفي اعضاي هیات علمي دانشگاه فردوسي مشهد کاملا مستقل و مجزا از كانون صنفي استادان دانشگاهي ايران می­باشد.

 

مجمع صنفي اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

ostadan.um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد