نشست صمیمانه اعضای هیات مدیره با معاونت فرهنگی دانشگاه مورخ 96/2/9

 

دیدار صمیمانه اعضای هیات مدیره مجمع صنفی دانشگاه فردوسی با معاونت فرهنگی دانشگاه جناب آقای دکتر داوری و جناب آقای دکتر یوسفی در روز شنبه مورخ 9 اردیبهشت 1396 ساعت 10 در محل دفتر مجمع صنفی برگزار شد.

 

 

photo 2017-04-30 12-11-42

 

 

در ابتدا آقای دکتر قریش الحسینی اعضای مجمع را معرفی نمودند و از کمک های آقای دکتر یوسفی در دورۀ قبلی مجمع تشکر و قدردانی نمودند.

 

 

در ادامه در خصوص ایجاد پویایی در اعضای هیأت علمی و مشارکت آنان در فعالیت‌های جمعی بحث و تبادل نظر شد. آقای دکتر داوری بیان نمودند که مجمع به عنوان نقطه عطف در این زمینه نقش کلیدی دارد و معاونت فرهنگی در این زمینه از مجمع حمایت همه جانبه می نماید.

 

photo 2017-04-30 12-11-13 

 

 

آقای دکتر یوسفی پیشنهاد نمودند مجمع صنفی تلاش نماید جنبه اجتماعی دانشگاه را فعال نماید و به کمک اعضای هیات علمی فعال، هسته های اولیه این فعالیت اجتماعی شکل گیرد.

جلسه در ساعت 12 به پایان رسید.

 

دانشگاه فردوسی مشهد