جلسه هیات مدیره با مدیریت مالی و مدیریت حقوقی دانشگاه مورخ 96/2/18

جلسه روز دوشنبه مورخ 18 اردیبهشت 96 با حضور آقایان دکتر دکتر قریش الحسینی، دکتر طبسی زاده، دکتر محمدزاده، دکتر رزم یار، دکتر عظیم زاده، دکتر پورافشاری و دکتر وحیدی نیا و با حضور جناب آقای دکتر عابدی مدیر محترم حقوقی و جناب آقای دکتر باقرپور مدیر محترم مالی دانشگاه برگزار گردید.

 

DSC00289

 

در این جلسه جناب آقای دکتر عابدی در خصوص مسائل و مشکلات همکارانی که درگیر تغییر صندوق از تأمین اجتماعی به بازنشستگی کشوری هستند توضیحات مبسوطی ارائه و بیان نمودند علیرغم تلاش هایی که تاکنون در سطح وزارتخانه و مجلس شورای اسلامی انجام شده، هنوز توفیقی حاصل نگردیده است.

 

DSC00290


مقرر شد لیست اعضای هیأت علمی که درگیر مسائل و مشکلات تغییر صندوق از تأمین اجتماعی به بازنشستگی کشوری هستند و میزان بدهی آن ها تهیه گردد و پیرو بخشنامه اخیر وزارت علوم (در نظر گرفتن تاریخ تایید صلاحیت های علمی و عمومی اعضا در هیات اجرایی جذب دانشگاه، به عنوان معیار زمانی برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی پیمانی به رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی و کارشناسان رسمی، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ناشی از گذشت مدت زمان در فرآیند بررسی صلاحیت ها) در اسرع وقت جلسه ای با هیأت رئیسه دانشگاه در این خصوص و همچنین موضوع افزایش حقوق ها برگزار گردد.

 

 

دانشگاه فردوسی مشهد