جلسه هیات مدیره مورخ 96/3/22

جلسه روز دوشنبه مورخ 96/3/22 با حضور آقایان دکتر قریش الحسینی، دکتر طبسی زاده، دکتر محمدزاده، دکتر پورافشاری، دکتر ابراهیمی سالاری و دکتر تقوی برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای دکتر علی اکبر هاشمی جواهری به عنوان مهمان حضور داشتند.

 

IMG 20170612 122823A

 

 

آقای دکتر علی اکبر هاشمی جواهری ضمن تشکر از دعوت به عمل آمده از ایشان برای حضور در جلسه، خواسته های خود را مطرح و اعلام داشتند با توجه به فعالیت های برون دانشگاهی ایشان، تمایل دارند هرگونه کمکی که لازم باشد در اختیار مجمع قرار دهند.

 

 

IMG 20170612 122831A

 

همچنین در این جلسه در خصوص باشگاه بازنشستگان صحبت شد و مصوب شد اعضای مجمع بازدیدی از این باشگاه داشته باشند. در خصوص شرکت در برنامه پنجمین نشست تشکل های صنفی در رفسنجان در 17 و 18 تیرماه بحث و مصوب شد دو نفر به نمایندگی در جلسه حاضر شوند. همچنین در جلسه مذکور در مورد جزئیات برنامه افطاری مجمع صنفی بحث و تبادل نظر شد. 

 

 

 

 

 

دانشگاه فردوسی مشهد