جلسه هیات مدیره مورخ 96/4/10

جلسه هیأت مدیره مجمع صنفی در روز شنبه مورخ 96/4/10 در ساعت 11 در محل دفتر مجمع برگزار شد.

 

IMG 20170701 115302a

 

 

در این جلسه در خصوص نشست سالیانه مجامع صنفی کشور بحث و تبادل نظر شد و مصوب شد خانم دکتر بوزرجمهری و آقای دکتر طبسی زاده به عنوان نمایندگان مجمع صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در این جلسه حضور یابند. این نشست سالیانه در روزهای 17 و 18 تیرماه در رفسنجان برگزار می شود. همچنین در خصوص مسائل جاری و پیگیری مصوبات قبلی هیأت مدیره بحث و تبادل نظر شد.

 

 

 

 

دانشگاه فردوسی مشهد