جلسه هیات مدیره مورخ 96/4/21

جلسه فوق العاده هیات مدیره مجمع صنفی در تاریخ 96/4/21 و با حضور سرکار خانم براتی مسئول ستاد رفاهی دانشگاه برگزار شد.

 

IMG 20170712 123847a

 

خانم براتی در خصوص فعالیت های ستاد رفاهی دانشگاه در زمینه های مختلف توضیحاتی ارائه نمودند و در مورد فعالیت های گسترده ای که در این زمینه طی سال های اخیر انجام شده است (بیمه تکمیلی، بیمه آتش سوزی، بیمه عمر و سرمایه گذاری، حوادث و... ) مطالبی را بیان نمودند.

 

 

 IMG 20170712 123829b

در پایان مصوب شد سرکار خانم براتی گزارشی از فعالیت های انجام شده توسط ستاد رفاهی را ارائه نمایند تا در سایت و کانال مجمع منعکس گردد و ارتباط بین مجمع و ستاد رفاهی بیش از پیش و سازمان یافته تر گردد.

دانشگاه فردوسی مشهد