پنجمین نشست تشکل های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور

قطعنامه پنجمین نشست تشکل های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور

پنجمین نشست تشکل های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاهها و پژوهشگاه های کشور در روزهای 17 و 18 تیرماه 1396 به میزبانی انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان برگزار گردید. در این نشست پس از بحث و تبادل نظر تشکلهای حاضر پیرامون مسائل و مشکلات اعضای هیات علمی و همچنین خواستهها و مطالبات ایشان، موارد زیر از سوی شرکت کنندگان مورد تایید و تاکید قرار گرفت.

 

fg

 

 

 

1- تشکلهای صنفی اعضای هیات علمی، ضمن تجلیل از حضور شکوهمند و بینظیر مردم در انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب شایستهی جناب آقای دکتر حسن روحانی را به این سمت تبریک گفته و حمایت خود را از برنامههای مدبرانه ایشان در جهت پیشرفت علمی و اقتصادی جامعه اعلام میدارند. در همین راستا این تشکلها آمادگی خود را برای هر گونه همراهی، همفکری و همکاری برای پیشبرد برنامه های متعالی دولت منتخب ابراز میدارند.

 

 

2- تشکلهای صنفی با تاکید بر نقش بیبدیل دانشگاهها، پژوهشگاهها و استادان در توسعهی علمی و فرهنگی کشور، انتظار دارند ریاست محترم جمهوری با انتخاب وزیری کارآمد و لایق از جمع اعضای هیات علمی دانشگاهها و پژوهشگاههای تابعه وزارت علوم، زمینه اجرای برنامهی اعلام شده خویش را فراهم نمایند.

 

 

3- تشکلهای صنفی ضمن ابراز نگرانی از تعدد مراکز تصمیمگیری برای دانشگاهها و تاکید بر استقلال علمی و فرهنگی این مراکز علمی، تقاضا دارند ساختارهای موجود به گونهای اصلاح شود که امکان مشارکت هر چه بیشتر دانشگاهیان در امور مربوط به خود را فراهم آورد.

 

 

4- تشکلهای صنفی تقاضا دارند به منظور فراهم کردن امکان مشارکت سازمان یافته و حداکثری اعضای هیات علمی در فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری در وزارت متبوع و دانشگاهها پژوهشگاهها، با تدوین آئیننامههای مناسب، جایگاه این تشکل ها تثبیت شود

 

 

5- تشکلها، ضمن تاکید بر حفظ و ارتقای کیفیت مراکز علمی و فعالیتهای مرتبط، ناخشنودی خود را از مفاد برخی آئین نامه های موجود نظیر آئیننامههای استخدام و ارتقا بویژه مرتبط کردن موضوع ارتقا با تبدیل وضعیت استخدامی که باعث تشویش خاطر و بی انگیزگی اعضای هیات علمی می شود ابزار داشته و آمادگی خود را برای انتقال نقطه نظرات آنها و کمک به اصلاح آئیننامههای موجود اعلام می دارند.

 

 

6- تشکلهای صنفی با تاکید بر جایگاه رفیع اجتماعی استادان و پژوهشگران و ضرورت حفظ شأن و منزلت ایشان، انتظار دارند اقدامات لازم برای جبران شکاف حقوقی ایجاد شده در طی سالهای گذشته، رفع مشکل انتقال سوابق بیمه و همچنین اصلاح حقوق بازنشستگان معزز به عمل آید.

 

 

7- تشکل های صنفی به منظور تاکید بر اهمیت فعالیتهای مشترک و سازمان یافته اعضای هیات علمی و روشنتر شدن نقش و اهمیت این تشکلها، روز هفتم خرداد ماه که زمان اولین نشست تشکل های صنفی در سال1394 است را «روز تشکل های صنفی اعضای هیات علمی» تعیین و اعلام می دارند.

 

 

8- شرکتکنندگان از تلاشهای مدیریت محترم دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان و همچنین انجمن صنفی اعضای هیات علمی این دانشگاه که به عنوان میزبان نشست امکان تبادل نظر و همفکری تشکلهای صنفی را فراهم نمودند، تشکر و قدردانی می نمایند.

 

photo 2017-07-29 11-27-15a

 

 

 

نمایندگان حاضر در نشست:

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه های: تبریز، حکیم سبزواری، خوارزمی، دامغان، سمنان، شهید باهنر کرمان، صنعتی تحصیلات تکمیلی کرمان، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، کاشان، گلستان، گیلان، منابع طبیعی گرگان، ولی عصر رفسنجان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه فردوسی مشهد