گزیده مکاتبات سال 96

به نام خدا

 

تاریخ

موضوع

96/02/30

ارسال نامه به جناب آقای دکتر کافی، آقای دکتر بهرامی و آقای دکتر هاشمی در خصوص اصلاح شیوه نامه ماده 3 آیین نامه ارتقا

96/02/30

ارسال نامه به ریاست دانشگاه در خصوص درخواست افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه با ارائه نظرهای مستند مربوط

96/03/24

ارسال نامه به ریاست دانشگاه و درخواست تغییر زمان احتساب تبدیل وضعیت از تاریخ تایید صلاحیت در هیات اجرایی جذب به تاریخ ثبت درخواست تبدیل وضعیت در جهت رفع مشکل سنوات کاری و زمانی ارتقا و همچنین افرادی که درگیر تغییر صندوق بازنشستگی هستند

96/03/24

ارسال نامه به جناب آقای دکتر انصاری مدیریت محترم امور اداری و پشتیبانی دانشگاه درخصوص مجموعه رفاهی شمال، برای مشاهده متن کامل نامه اینجا را کلیک کنید.

96/04/17

ارسال نامه به ریاست دانشگاه و تشکر بابت برگزاری جلسه مجمع صنفی با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و درخواست اطلاع رسانی این نشست به صورت مستقل در سایت دانشگاه، برای مشاهده متن کامل نامه اینجا را کلیک کنید.

96/05/03

ارسال نامه به جناب آقای دکتر باباخانی معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه و معرفی آقای دکتر طبسی زاده به عنوان نماینده مجمع صنفی در جلسات مربوط به رفع مشکل تغییر صندوق بازنشستگی اعضا، برای مشاهده متن کامل نامه اینجا را کلیک کنید.

96/06/27

ارسال نامه به جناب آقای دکتر کافی ریاست محترم دانشگاه و انعکاس و یادآوری نکات مورد نظر مجمع صنفی پیرو جلسه مورخ 96/06/12 با ایشان، برای مشاهده متن کامل نامه اینجا را کلیک کنید.

96/07/2

نامه جناب آقای دکتر کافی در جواب نامه مورخ 96/6/27 مجمع صنفی به ایشان، برای مشاهده متن کامل نامه اینجا را کلیک کنید.

96/07/30

ارسال نامه به جناب آقای دکتر باباخانی معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه درخصوص نحوه برخورد بیمه تامین اجتماعی با اعضای محترم هیات علمی دانشگاه، برای مشاهده متن کامل نامه اینجا را کلیک کنید.

96/08/01

نامه مجمع صنفی به کاندیدای محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای مشاهده متن کامل نامه اینجا را کلیک کنید.

96/10/04

ارسال نامه به مدیریت هتل پردیسان درخصوص ارائه تسهیلات به اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی، برای مشاهده متن کامل نامه اینجا را کلیک کنید.

96/10/12

ارسال نامه به جناب آقای دکتر کافی و تبریک انتصاب مجدد ایشان در مسئولیت ریاست دانشگاه، برای مشاهده متن کامل نامه اینجا را کلیک کنید.

96/10/16

ارسال نامه به آقای دکتر زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درخصوص هم ترازی حقوق اعضای هیأت علمی وزات علوم و وزارت بهداشت، برای مشاهده متن کامل نامه اینجا را کلیک کنید.

96/10/20

جواب آقای هنرمند مدیریت هتل پردیسان به نامه مورخ 96/10/04 مجمع صنفی به ایشان، برای مشاهده متن کامل نامه اینجا را کلیک کنید.

96/10/20

ارسال نامه به جناب آقای دکتر بهرامی در خصوص شیوه نامه امتیازدهی دانشگاه فردوسی به فعالیت های ماده سه آئین نامه ارتقا، برای مشاهده متن کامل نامه اینجا را کلیک کنید.

96/12/26

جواب آقای دکتر هاشمی به نامه مورخ 96/10/20 در خصوص شیوه نامه امتیازدهی دانشگاه فردوسی به فعالیت های ماده سه آئین نامه ارتقا، برای مشاهده متن کامل نامه اینجا را کلیک کنید.

96/12/20

نامه به آقای دکتر عسکریان معاون اداری و مالی وزارت علوم درخصوص اعطای وام به اعضای هیأت علمی بازنشسته، برای مشاهده متن کامل نامه اینجا را کلیک کنید.

دانشگاه فردوسی مشهد