جلسه هیات مدیره مورخ 96/8/7

جلسه هیات مدیره مجمع صنفی مورخ 7 آبان 96 ساعت 12 در محل دفتر مجمع صنفی برگزار شد.

 

20171029 125519a

 

 

در این جلسه طرح جدید کسر 2% از حقوق بابت بیمه سلامت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مصوب شد در اسرع وقت جلسه‌ای با معاونت حقوقی دانشگاه در این خصوص برگزار گردد. در ادامه در خصوص عضوگیری از همکاران در سطح دانشگاه بحث و تبادل نظر شد و مصوب شد نامه ای به ریاست دانشکده ها ارسال شود.

 

20171029 125459a

 

 

دانشگاه فردوسی مشهد