جلسه هیات مدیره مجمع صنفی با آقای دکتر باباخانی مورخ 14 آبان 96

جلسه هیات مدیره مجمع صنفی در روز یکشنبه مورخ 14 آبان 96 با حضور جناب آقای دکتر باباخانی معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه ساعت 10 در محل دفتر مجمع صنفی برگزار شد.

 

20171105 110208a

 

در این جلسه درخصوص قانون جدید کسورات بیمه سلامت بحث و تبادل شد. آقای دکتر باباخانی فرمودند علیرغم تمام پیگیری‌های بعمل آمده توسط دانشگاه در این خصوص و مسکوت گذاشتن آن تاکنون، متاسفانه نتیجه ای حاصل نشده و این مصوبه جدید هیأت وزیران بایستی اجرا شود.

 

20171105 110201a

 

در ادامه مصوب شد اعتراض به این مصوبه و پیگیری حقوقی مساله انجام گردد و با هماهنگی با سایر مجامع صنفی در سطح کشور، حرکتی مشابه و یکپارچه در سطح کشور انجام گردد.

 

 

 

 

دانشگاه فردوسی مشهد