جلسه هیات مدیره مورخ 96/9/26

جلسه هیات مدیره مجمع صنفی در تاریخ 26 آذر 96 ساعت 12 در محل دفتر مجمع صنفی برگزار شد.

 

20171217 133108

 

 

در این جلسه آقای دکتر طبسی زاده از ششمین نشست مجامع صنفی اعضای هیأت علمی کشور که در روز پنجشنبه مورخ 23 آذرماه 96 به میزبانی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، گزارش کاملی ارائه نمودند. همچنین درخصوص کارت اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی که فاقد لگوی وزارت علوم است و به همین سبب هتل پردیسان ارائه خدمات ویژه به اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی را نمی‌پذیرد بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد در جلسه ای با آقای دکتر کافی در این مورد مذاکره شود.

 

20171217 133113

 

 

در ادامه مصوب شد در اسرع وقت از استادسرای جدید توسط مجمع صنفی بازدیدی به عمل آید و همچنین مقرر شد از طرف مجامع صنفی کشور درخصوص افزایش حقوق نامه‌ای تهیه شود و برای مجلس و وزیر ارسال گردد.

 

 

دانشگاه فردوسی مشهد