جلسه هیات مدیره مورخ 96/10/10

جلسه هیات مدیره مجمع صنفی در تاریخ 10 دی ماه 96 ساعت 12 با حضور آقایان دکتر قریش الحسینی، دکتر طبسی زاده، دکتر وحیدی نیا، دکتر محمدزاده، دکترتقوی، دکتر پورافشاری و خانم دکتر بوزرجمهری در محل دفتر مجمع صنفی برگزار شد.

در این جلسه مقرر گردید نامه ای درخصوص هم ترازی حقوق اعضای هیأت علمی وزارت علوم و وزارت بهداشت به آقای دکتر زاهدی ارسال شود و رونوشت برای اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز ارسال گردد. در ادامه مصوب گردید نامه تبریک انتصاب مجدد آقای دکتر کافی در سمت ریاست دانشگاه برای ایشان ارسال گردد.

دانشگاه فردوسی مشهد