جلسه هیات مدیره مورخ 96/10/25

جلسه هیأت مدیره مجمع صنفی در تاریخ 25 دی ماه 1396 ساعت 8:30 در محل دفتر مجمع صنفی برگزار گردید.

 

20180115 091732

 

در این جلسه درخصوص حقوق اعضای هیأت علمی در سال آینده (1397) و پیگیری‌های مجمع در این خصوص بحث و تبادل نظر گردید. در ادامه درخصوص جلسه‌ای با آقای دکتر کافی و خواسته‌های مجمع از ایشان (حقوق اعضای هیأت علمی در سال آینده و حضور نماینده در جلسات رفاهی) هم اندیشی صورت گرفت. همچنین برنامه نشست سالیانه مجمع و جزئیات برنامه مورد بحث و تبادل قرار گرفت.

 

20180115 091738

 

دانشگاه فردوسی مشهد